Wróć do listy

Studia MBA INE PAN


Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prowadzi studia doktoranckie oraz studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. Instytut przykłada szczególną wagę do kwestii edukacyjnych jako swojej misji służenia społeczeństwu  i statutowego obowiązku kształcenia i pomnażania wiedzy i umiejętności  kadry naukowej oraz kwalifikacji  kierowników życia  społeczno-gospodarczego.

Studia doktoranckie i podyplomowe prowadzone w INE PAN są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i naukowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują poszerzenie swoich umiejętności,  przekwalifikowanie się  i  zmianę pola aktywności zawodowej.

W bieżącym roku akademickim zapraszamy do studiowania na następujących szerokoprofilowych i specjalistycznych rodzajach Studiów:

    www.inepan.pl/studia-ine-pan

INE PAN posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.
Źródło: www.inepan.pl