MISJA

Nasza misją jest integrowanie środowiska absolwentów studiów MBA oraz umożliwienie im dalszego rozwoju osobistego i zawodowego w oparciu o działania podejmowane przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie koncentruje się na budowaniu silnej i spójnej sieci profesjonalistów, którzy spotykają się w celu dzielenia się własnymi doświadczeniami, wspierają swoje kariery zawodowe oraz zacieśniają współpracę z władzami uczelni.
 
NASZE WARTOŚCI
Rozwój i samodoskonalenie
Nieustannie poszukujemy sposobów doskonalenia się, dlatego połączyła nas nauka na studiach MBA. Chcemy rozwijać nasze talenty, pogłębiać wiedzę i zdobywać doświadczenie. Wspólne realizowanie naszej pasji, jaką jest rozwój daje nam wiele satysfakcji.

Zaangażowanie
Chcemy zmieniać siebie i świat wokół nas na lepszy. Stowarzyszenie stwarza nam realne możliwości aby to osiągnąć. To właśnie dlatego w działaniach na rzecz Stowarzyszenia jesteśmy tak samo mocno zaangażowani jak w pracę zawodową. Poświęcamy nasz prywatny czas, własne uzdolnienia i środki finansowe aby realizować cele naszej organizacji.

Inicjatywa
Jesteśmy osobami energicznymi i twórczymi, chętnie podejmujemy się realizacji nowych projektów. Wykazujemy się dużą aktywnością w kreowaniu pomysłów, ponieważ w naszym gronie są osoby o wielu talentach i różnych zainteresowaniach.

Współpraca i pomoc koleżeńska
Budujemy atmosferę współpracy między członkami Stowarzyszenia, którzy posiadają różny profil wykształcenia, wywodzą się z różnych branż i mają różne doświadczenia życiowe i zawodowe. Ta unikalna kompozycja osób zintegrowanych wokół jednego celu, poprzez współpracę, wyzwala synergię niedostępna w innych grupach.