Wróć do listy

21 czerwca 2018

21 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA INE PAN. Podczas zebrania zdano sprawozdanie z pracy Zarzadu, z pracy Komisji Rewizyjnej oraz roczne sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium Zarzadowi oraz Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy za przybycie!