Wróć do listy

Janusz Fic

                      Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie Wydział Zarządzania i Marketingu, VII edycji Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada duże doświadczenia zawodowe z zakresu bankowości /1996-2004/ oraz branży gospodarki komunalnej i samorządowej /1999-do chwili obecnej/. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., członka Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego.