Wróć do listy

„Studia Ekonomiczne” czasopismem naukowym Polskiej Akademii Nauk„Studia Ekonomiczne” są czasopismem naukowym publikującym artykuły teoretyczne i empiryczne z zakresu ekonomii i praktyki życia gospodarczego. Wydawcą pisma jest Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Tytuł ma długą historię wydawniczą. Jego korzenie sięgają połowy lat 30. XX wieku; wówczas „Studia Ekonomiczne” zaczął wydawać Instytut Ekonomiczny Polskiej Akademii Umiejętności. W okresie powojennym tytuł wracał na rynek wydawniczy jako czasopismo Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Publikacja w „Studiach Ekonomicznych” otrzymuje 13 punktów.

ISSN 0239-6416; e-ISSN 2084-4395

Forma drukowana stanowi wersję pierwotną czasopisma.

Rada Programowa
Marek Belka, Barbara Despines, Marian Gorynia, Janina Jóżwiak, Tamara E. Kuzniecowa, Adam Lipowski, Péter Mihályi, Lew V. Nikiforow, Krzysztof Starzec

Komitet Redakcyjny
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Bartosik (Redaktor Naczelny), prof. dr hab. Urszula Grzelońska, prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. nadzw. dr hab. Leszek Morawski, dr Jerzy Mycielski (redaktor statystyczny), prof. dr hab. Adam Noga, dr Lesław Pietrewicz, dr Urszula Skorupska (Sekretarz Redakcji), prof. dr hab. Andrzej Sławiński.

Więcej informacji na:
www.inepan.pl/wydawnictwa-studia-ekonomiczne

Źródło: www.inepan.pl