Wróć do listy

Stowarzyszenie Interim Managers (SIM)

Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) powstało w 2009 r. z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie idee interim managementu.

Celem Stowarzyszenia IM jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management.

Stowarzyszenie chce pracować na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania idei SIM w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Chroni interesy menedżerów, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego - grupowego i indywidualnego.

Pragnie także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr menedżerskich.

Stowarzyszenie powstało z myślą o Interim Menedżerach i to głównie do nich kieruje swoją ofertę. Chętnie gości
i widzi w swoich szeregach SIM również osoby posiadające wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych, które jeszcze nie realizowały projektów interimowych, a praca projektowa wydaje się idealnie wpisywać w dalszy rozwój ich ścieżki zawodowej.

Stowarzyszenie współpracuje także z organizacjami biznesowymi, a także firmami komercyjnymi, które serdecznie zaprasza do podejmowania wspólnych działań partnerskich, których celem jest promocja rozwiązań Interim Management.