Wróć do listy

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie powstało w roku akademickim 1955/1956. W tym czasie został zorganizowany pierwszy zjazd absolwentów z okazji 30-lecia Uczelni, zainicjowany przez prof. Kazimierza Sowę.

Inicjatywa zjazdu została bardzo żywo przyjęta i poparta przez środowisko akademickie, ale dopiero około 20 lat później doczekała się ostatecznego sfinalizowania. Oficjalnie osobowość prawną nadano Stowarzyszeniu w 1969 r., na zebraniu członków Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, któremu przewodniczył ówczesny rektor WSE - doc. dr hab. Antoni Fajferek. Pierwszy statut Stowarzyszenia Absolwentów opracował prof. Zbigniew Żabiński w 1974 roku.

Pierwsze organizacje powstające na Uczelni to organizacje studenckie takie jak np. Spółdzielnia Studentów Wyższego Studium Handlowego, przekształcona w później w Stowarzyszenie, a potem w Bratnią Pomoc Studentów Akademii Handlowej w Krakowie oraz Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej. Z całą pewnością początków Stowarzyszenia Absolwentów można doszukać się właśnie tam, gdzie studenci, nawiązując współpracę z absolwentami, zainicjowali cykle wspólnych spotkań z koleżankami i kolegami z roku. Spotkania po latach zaczęły z roku na rok gromadzić coraz to więcej i więcej chętnych osób...

Stowarzyszenie Absolwentów dopiero na 50-lecie Uczelni oficjalnie zaistniało jako organizacja. Natomiast już dużo wcześniej gromadziło chętnych absolwentów. W roku 1974 liczba osób zarejestrowanych w Stowarzyszeniu przekroczyła 1000. Pierwszoplanowym zagadnieniem wówczas było zwiększenie liczby osób w Stowarzyszeniu. Dziś Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej zrzesza około 3 000 sympatyków Uczelni.

Ogólnym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest szeroko pojęta organizacja różnych przedsięwzięć, zarówno
o charakterze edukacyjnym, jak i towarzyskim, których głównym celem jest integracja absolwentów i sympatyków naszej Uczelni. Wśród działań można m.in. wymienić utrzymanie łączności pomiędzy Uniwersytetem a członkami stowarzyszenia, organizowanie współpracy naukowej członków z Uniwersytetem i inicjowanie kontaktów kulturalno-towarzyskich wszystkich absolwentów Uczelni. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest organizacją społeczną. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.